Selecteer een pagina

Privacybeleid

Privacyverklaring

Coachen op gedrag, kindercoach en Opvoedacademie, onderdeel van Coachen op gedrag gevestigd aan de Hendrik Sweijsstraat 33 te Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

Coachen op gedrag & Opvoedacademie (is een onderdeel van Coachen op gedrag)

https://www.coachenopgedrag.nl/ en https://www.opvoedacademie.nl 

Hendrik Sweijsstraat 33

3065 NJ  Rotterdam

0628415597

Ik, Annemieke de Jong – Dijkshoorn, ben de Functionaris Gegevensbescherming van Coachen op gedrag en de Opvoedacademie.

Ik ben te bereiken via info@coachenopgedrag.nl

 

Persoonsgegevens

Coachen op gedrag verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan Coachen op gedrag verstrekt.

 

Deze gegevens gebruik ik alleen voor de duur van een traject, mogelijk bij een vervolgtraject, bij een aankoop in mijn webshop of een aanmelding op de Opvoedacademie:

– Voor- en achternaam

– (Geboortedatum kind)

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– (Gezinssamenstelling)

– Indien gewenst verslaglegging van de sessies

– Je bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Coachen op gedrag verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@coachenopgedrag.nl, dan verwijder ik deze informatie.

– Je bankrekeningnummer

Dit gebruik jij alleen om iets in mijn webshop te kopen of een training te volgen in de Opvoedacademie. 

 

Doel van de persoonsgegevens

Coachen op gedrag verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het voeren van mijn administratie;

– Verzenden van mijn nieuwsbrief;

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.

 

Bewaren van persoonsgegevens

Coachen op gedrag bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens:

Alle gegevens die wettelijk nodig zijn, bewaar ik maximaal 7 jaar.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Coachen op gedrag verstrekt informatie uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

1.1 Google Analytics (analytische cookies)

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

 

2.1 Tracking cookies om advertenties beter af te stemmen op uw voorkeuren

Met uw toestemming plaatsen andere partijen “tracking cookies” op uw apparatuur om advertenties beter af te stemmen op uw voorkeuren. Deze cookies gebruiken zij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt buiten hun netwerk, om zo een profiel op te bouwen van uw online surfgedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die zij van uw bezoek aan andere websites uit hun netwerk krijgen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Coachen op gedrag en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens, sturen naar info@coachenopgedrag.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

 

Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Coachen op gedrag wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Beveiliging van jouw persoonsgegevens

Coachen op gedrag neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@coachenopgedrag.nl.